Yhteystiedot


Jorma Joutsenlahti

Matematiikan didaktiikan lehtori, FT

Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, luokanopettajakoulutus

PL 513

13111 Hämeenlinna

email: Jorma.Joutsenlahti(at)uta.fi

Tutkimusaiheitani:

Matemaattinen ajattelu ja matematiikan kielentäminen

Perusopetuksen matematiikan oppimateriaalin tutkimus (MOT-projekti)

Suomen ja Turkin perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden vertaileva tutkimus (Dr Nihan Sahinkaya, Gazi University Turkey)

Luokanopettajaopiskelijoiden spatiaalisten taitojen arviointi ja kehittäminen (Dr Glenn Smith, Dr Helen Gerretson, USA; Dr Sinan Olkun Turkey)

 


 


 

5.10.2008 /JoJo

7.8.2007PALUU